Dagblad010 | Ornamenten en borstbeelden uit de Tweebosbuurt gered
mainImage

Ornamenten en borstbeelden uit de Tweebosbuurt gered

14 juni 2021, 12:58 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

In de Tweebosbuurt lijkt het onvermijdelijke haast te gaan gebeuren en moeten ook de laatste protesterende huurders wijken voor sloop. Ze hebben strijd gevoerd tegen corporatie Vestia maar worden door allerlei gerechtelijke uitspraken gedwongen te wijken. De buurt oogt nu naargeestig met al die dichtgetimmerde en afgezette woningen. Los van de menselijke ellende die dit oplevert is er nog een ander aspect aan de op handen zijnde sloop van deze buurt. 

Op de gevels in de wijk prijken nog  ornamenten vaak kopjes van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, ook hangen er in sommige trapportalen nog de oude muurtegeltjes van rond 1900 en bevinden zich rond oude muurreclames in dit geval een uitgewerkte tekening van schoolkinderen, nog thematische borstbeelden verbonden met de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika eind 19e eeuw.

Wat echter meest bijzonder is, zijn de borstbeeldengroep op de hoek van de Martinus Steijnstraat en de Hilledijk, beelden met de namen Cecile Rodes en Neville Chamberlain die rechtstreeks verwijzen naar de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Die strijd van de Boeren tegen de Engelsen werd in Nederland als een heroïsche strijd beoordeeld en komt terug in de straatnamen van de Afrikaanderwijk. Toen Zuid-Afrikaans president Paul Kruger Rotterdam bezocht op 26 juni 1901 liep dan ook de hele stad uit om de man toe te juichen. Die gebeurtenissen toen moet je wel in de historische context zien, aardig nu is er in de Afrikaanderwijk ook een Nelson Mandelaschool.

Er is aandacht gevraagd om deze bijzondere ornamenten en borstbeelden te sparen als onderdeel van de wijkgeschiedenis van de Afrikaanderwijk. Aanvankelijk was hier geen aandacht voor bij corporatie Vestia of bij Museum Rotterdam. Het museum had eerder wel de borstbeeldenpartij Transvaal gered boven een gesloopt café op de hoek Paul Krugerstraat met Bothastraat. Die worden bewaard en liggen in opslag, maar helaas waren er geen plannen de andere nog aanwezige ornamenten en borstbeelden te redden. Er kwam gelukkig toch weer aandacht voor behoud in de raad om de cultuurhistorische waarde. Eerder in januari had Leefbaar Rotterdam via Caroline Aafjes-van Aalst hierover vragen gesteld in een brief aan de raad en nu was het raadslid Tjaling Vonk die er namens SGP-Christenunie opnieuw aandacht voor vroeg en nu met succes. De ornamenten o.a. de historische voorgevel van het woonhuis van de bekende en strijdbare wijkbewoonster mevrouw Pelger aan de Hilledijk, alsmede ook de borstbeelden hoek Marinus Steijnsstraat gaan niet in de aanstaande sloop ten onder maar worden zorgvuldig verwijderd en worden te zijner tijd herkenbaar verwerkt in de nieuwbouw in de Tweebosbuurt. Blijft dit stuk unieke wijkgeschiedenis in ieder geval bewaard.


Foto: LMOFOTO