Dagblad010 | Sloop en herbouw Simeon en Anna financieel haalbaar
mainImage

Sloop en herbouw Simeon en Anna financieel haalbaar

15 september 2021, 19:15 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Door de toenemende zorgvraag wil Laurens Wonen de gedateerde woonzorglocatie Simeon en Anna aan de Strevelsweg herontwikkelen door middel van sloop en nieuwbouw. In de nieuwe situatie worden drie doelgroepen gehuisvest: intramurale woonzorgeenheden (zorg met verblijf), sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. De kosten worden gedekt uit de opbrengst van de huur van de reguliere woningen. Hiermee kan het bestemmingsplan financieel haalbaar worden geacht.

Zorg Intramuraal wonen voor psychogeriatrische zorg (bewoners met dementie) en vergelijkbare zware zorgvraag. Deze wordt georganiseerd in woongroepen van 10 bewoners met eigen wooneenheden en een gedeelde zogenaamde 'buurtkamer'. Er worden in totaal 130 onzelfstandige intramurale woonzorgeenheden gerealiseerd.

Er komen verder 86 sociale huurwoningen passend bij de vraag op Zuid. Het betreft woningen voor hoofdzakelijk 1 en 2-persoonshuishoudens van 55 tot 70 m2 grond oppervlakte met specifieke aandacht voor levensloopbestendig wonen.

Ook is er ruimte voor vrije sector huurwoningen als galerij- en portiekwoningen. In totaal worden er 184 vrije sector woningen gerealiseerd. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de Strevelsweg, de Veldstraat en de Verlengde Motorstraat.

De wijkraad Vreewijk heeft onder meer gewezen op de noodzaak van voldoende parkeerplaatsen zonder daarbij een reductie toe te passen voor de nabijheid van het Zuidplein. Ook wil het wijkraadbestuur van de Veldstraat een 30 kilometer zone maken.

 

 

 


Foto: Google Maps