Dagblad010 | Steden waarschuwen: verduurzaming woningen stokt
mainImage

Steden waarschuwen: verduurzaming woningen stokt

18 september 2021, 09:06 uur
Rotterdam & Regio, Den Haag & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De afgesproken verduurzaming van duizenden woningen in Nederland stokt, doordat het demissionaire kabinet er te weinig geld voor uittrekt. Met die waarschuwing komen veertig grote en middelgrote steden in Nederland, aan de vooravond van Prinsjesdag. Dat schrijft het AD.

Gemeenten als Den Haag en Rotterdam zijn begonnen aan de verduurzaming van woonwijken, zoals in 2019 in het Klimaatakkoord is afgesproken. Zo wordt er volop met bewoners en corporaties overlegd hoe woningen verwarmd kunnen worden als ze van het gasnet worden gehaald. "Maar we kunnen niet verder doordat het kabinet het laat afweten", zegt wethouder Karin Dekker uit Assen namens de G40, het netwerk van steden met bij elkaar ruim vijf miljoen inwoners. De G40 vreest dat zo de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald.

De steden krijgen bijval van Ed Nijpels, die toeziet op naleving van het Klimaatakkoord. In dat akkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 


Door: ANP