Dagblad010 | Woonbron en Vestia maken IJsselmonde duurder
mainImage

Woonbron en Vestia maken IJsselmonde duurder

23 september 2021, 05:55 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Woonbron en Vestia gaan hun goedkope woningvoorraad in IJsselmonde de komende tien jaar nog eens extra verkleinen. 

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporaties sinds 2017 doorpakken met het verminderen van hun goedkoopste huizenbestand in Groot IJsselmonde. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Woonbron had er in 2017 nog 3644. Vestia nog 1557. 

In 2030 zullen er respectievelijk nog 2978 en 1446 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling bij Woonbron van 18 procent. Bij Vestia is dat min 8 procent. 

Woonbron ziet het aantal IJsselmondse woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, groeien. In 2017 was dat 402. In 2030 moet dat zijn gestegen naar 552. 

Bij Vestia daarentegen daalt het aantal in deze prijsklasse tot 752 euro van 200 in 2017 naar 128 in 2030. 

Woonbron en Vestia zijn de - per saldo 21 en 10 procent - afname van hun goedkoopste voorraad in IJsselmonde, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in Groot IJsselmonde staan. 

Van leegstand is overigens geen sprake. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de wijk. 

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.