Dagblad010 | Zelfbewoningsplicht in bestaande bouw? Ja. Maar waar?
mainImage

Zelfbewoningsplicht in bestaande bouw? Ja. Maar waar?

Meent
17 april 2021, 07:05 uur
Rotterdam & Regio

Bouwwethouder Kurvers wil de wens van de Partij van de Arbeid volgen om in Rotterdam zelfbewoningsplicht in te voeren voor óók bestaande bouw. Restrictie is wel: alleen in bepaalde gebieden van de stad en pas na zorgvuldige voorbereiding.

Met zelfbewoningsplicht in Rotterdam willen de PvdA en SP een einde maken aan het monopolie van huisjesmelkers, die torenhoge huren vragen. Wel treft de maatregel in dat geval ook de normale investeerder, die marktconforme huur rekent.

Een ander nadeel kan zijn dat bij zelfbewoningsplicht huizen langer te koop staan of onverkoopbaar worden, omdat de koopprijzen momenteel tot schrikbarende hoogten zijn gestegen en voor zelfbewoners niet zijn te betalen. 

Naar aanleiding van de nieuw aangenomen woningwet in de Tweede Kamer is Kurvers ook bereid om het verkameren van panden verder aan banden te leggen. In Den Haag wil hun wethouder Balster (PvdA) de beide maatregelen zelfs al snel laten ingaan om verdere prijsopdrijving en groei van misstanden te voorkomen.

De inschatting is dat de wijziging in de Huisvestingswet over opkoopbescherming (zogenaamde zelfbewoningsplicht) op zijn vroegst per 1 juli 2021 in werking treedt. De opkoopbescherming wordt een nieuw instrument naast de maatregelen uit de stedelijke aanpak Goed Huren en Verhuren die zijn gericht op goed (ver)huurderschap.

‘’De opkoopbescherming biedt helaas geen soelaas tegen het oplossen van misstanden in bestaande verhuursituaties’’, aldus Kurvers. ‘’Misstanden in die sector, zoals te hoge huren, overbewoning en intimidatie, kunnen we nu maar beperkt oplossen vanwege ontoereikend instrumentarium. Om deze reden blijven we actief bij de landelijke politiek lobbyen om regelgeving waarbij bijvoorbeeld specifiek te hoge huren aangepakt kunnen worden.’’