Dagblad010 | 'Zijn Oude en Nieuwe Kamp ooit nog rendabel te maken?'
mainImage

'Zijn Oude en Nieuwe Kamp ooit nog rendabel te maken?'

7 april 2021, 17:45 uur
Rotterdam & Regio

De Rotterdamse fracties van 50Plus en de PVV vragen zich af of het Recreatieoord Hoek van Holland ooit nog rendabel te maken is als vele miljoenen worden uitgegeven aan het verkooptraject en of de kosten nog wel in verhouding staan tot het ‘’niet onderbouwde bedrag van jaarlijkse tekort op de begroting van 350.000 euro.’’

Het verkooptraject-team dat het Oude en Nieuwe Kamp in de belangstelling moet brengen van gulzige Europese investeerders is in april 2019 is opgericht en bestaat uit ambtenaren in dienst van de gemeente Rotterdam en externe ‘experts’. De fractievoorzitter van 50Plus en de PVV hebben in een brief aan het stadsbestuur laten weten niet onder de druk te zijn in elk geval de kwaliteit van één adviseur die tijdens een technische sessie verkeerde informatie gaf ‘’en door een alerte ambtenaar moest worden gecorrigeerd.’’

In een open brief vragen de raadsleden Verkoelen en Meeuwissen hoeveel dit verkooptraject tot nu toe heeft gekost, hoeveel van dit bedrag is uitgegeven aan ambtenarensalarissen en hoeveel uur zij hieraan hebben gewerkt. Ook willen beiden weten hoeveel inmiddels is uitgegeven aan inhuur van externe experts en voor welk bedrag dit verkooptraject maximaal is gebudgetteerd?

Met als slotvraag: worden de kosten van dit verkooptraject meegenomen in de verkoopprijs van het Recreatieoord?


Foto: Hoek