De gemeente Rotterdam gaat mensen die met een benzineauto van vóór juli 1992 de milieuzone inrijden nog niet beboeten. ”Hoewel het verkeersbesluit direct weer van kracht is, wordt er nog niet gehandhaafd”, zegt de gemeente woensdag in reactie op de uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat de gemeente de zogenoemde milieuzone weer volledig mag handhaven en dus ook benzineauto’s van vóór juli 1992 mag weren uit het centrum van de stad.

De gemeente maakt zo snel mogelijk bekend vanaf welke datum de milieuzone feitelijk ingevoerd en gehandhaafd wordt. Verkeerswethouder Adriaan Visser: ”De uitspraak van de Raad van State geeft een bevestiging van ons beleid om de luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad te verbeteren. Het is zaak het vonnis eerst zorgvuldig te bestuderen en de gevolgen in kaart te brengen. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren.”

Print Friendly, PDF & Email

Bron: ANP