Burgemeester Aboutaleb heeft namens de nieuwe coalitie geweigerd om een veto uit te spreken over de opvang van uitgeprocedeerden in Rotterdam.

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan acht steden aanwijzen voor gastvrijheid en Leefbaar Rotterdam had het nieuwe college verzocht om te zorgen dat de stad dit keer zou worden ontzien.
‘’Rotterdam heeft er als grote stad belang bij dat de problematiek van mensen zonder verblijfsstatus niet verder escaleert. Het Rijk is hierover met diverse gemeenten, waaronder Rotterdam, in gesprek’’, schrijft Aboutaleb aan Leefbaar.

‘’Wel spreekt voor zich dat een landelijke opvangvoorziening voor mensen zonder verblijfsstatus alleen van de grond kan komen als deze voorzien is van deugdelijke financiering voor de betreffende gemeente(n).’’
Daarmee laat het college in het midden of de overheid Rotterdam wel zal aanwijzen.

Het kort en krachtige antwoord van de burgemeester, dat het standpunt weergeeft van in elk geval de meerderheid van de nieuwe coalitie, volgde op de brief die raadslid Michel van Elck op 16 juli schreef met het verzoek ‘’van Rotterdam niet één grote Pauluskerk te maken.’’

In een lange feitelijke brief zette Van Elck toen uiteen dat Rotterdam in het kader van opvang van illegalen haar portie wel had gehad.

De volledige uitleg van Leefbaar staat in dit dagblad onder de titel: ”Rotterdam niet één grote Pauluskerk, svp.” (dixit Leefbaar Rotterdam)

Print Friendly, PDF & Email