De politie-eenheid in Rotterdam gaat 160 agenten opleiden voor familiezaken.

De komst van familieagenten is één van de initiatieven waarmee de politie investeert in de extra bescherming van slachtoffers en andere kwetsbare groepen in de samenleving, In de nieuwe aanpak komt het slachtoffer centraal te staan.

De burger centraal stellen is een hoofdthema in het meerjarenplan van de strategische veiligheid van de Rotterdamse politie, die vindt dat mensen op meer maatwerk, samenwerking en wederkerigheid moeten kunnen rekenen.
De familieagent is vergelijkbaar met de familierechercheur, die bij levensdelicten en zwaardere gewelds- en zedenmisdrijven een vast contactpersoon is voor slachtoffers, nabestaanden en ketenpartners.

Print Friendly, PDF & Email