Wethouder Richard Moti is net als zijn collegeleden voorstander om de Surinaamse Rotterdammers, die geconfronteerd zijn met een AOW-gat, financieel te compenseren. Het probleem zal samen met Amsterdam onder de aandacht worden gebracht van de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.

Lokaal kan Moti niets betekenen voor de Rotterdammers, die met dit probleem worstelen. De Aanvullende Inkomens Ondersteuning is opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. De PvdA en Denk hadden schriftelijke vragen gesteld over het hiaat.

Print Friendly, PDF & Email