In opdracht van The Hage Airport heeft TNO onderzoek gedaan naar de luchtvervuiling in het gebied van de Rotterdamse luchthaven. Om precies te zijn deed TNO onderzoek naar waar de ultrakleine stofdeeltjes in de lucht precies vandaan komen. Hiervoor heeft de onderzoeksorganisatie een maand lang drie meetposten neergezet. Twee aan weerszijden van de startbaan en één aan de Veldkersweg in Schiebroek. Uit dit onderzoek is gebleken dat vijftien procent van de concentratie ultrafijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door de activiteiten van vliegtuigen. De rest van de vervuiling is afkomstig van wegverkeer, haven en industrie.

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zegt blij te zijn met het onderzoek dat RTHA liet uitvoeren. Een eerder onderzoek, dat dateert uit 2015, wees ook al uit dat vliegtuigen op Schiphol verhoogde ultrafijnstof in woongebieden rondom de luchthaven veroorzaakten.

,,Een zorgelijke conclusie omdat ultrafijnstof vanwege de kleine omvang van de deeltjes tot diep in het lichaam kan doordringen en daar schade kan aanrichten,” zegt de Milieufederatie, die erop wijst dat het ministerie van Infractructuur en Waterstaat niet voor niets aanvullend onderzoek liet uitvoeren door het RIVM. 

Ondanks dat het beter is gesteld met de lucht rondom de luchthaven in Rotterdam dan die rond Schiphol, is er volgens de Milieufederatie geen reden tot optimisme. De metingen werden verricht in november en december, maanden waarin er minder vliegverkeer is dan gemiddeld. ,,Bovendien zijn er forse pieken in de luchtvervuiling door ultrafijnstof, iets wat samenhangt met opstijgende en landende vliegtuigen. Ook was het aantal meetpunten in het onderzoek beperkt, waardoor er geen volledig zicht is op de situatie.”

Dat laatste erkent TNO zelf overigens ook in het onderzoek. ,,Aanvullende metingen zouden daar meer inzicht in kunnen geven”, aldus het onderzoeksbureau.

Print Friendly, PDF & Email