De scheepvaartindustrie is na het congres van de Internationale Maritieme Organisatie in Londen met de opdracht naar huis dat in 2050 de uitstoot gehalveerd moet zijn in vergelijking met 2008 en dat de sector daarna zo snel mogelijk klimaatneutraal zal gaan werken. Om dat te realiseren moet over twaalf jaar alle schepen 40 procent minder CO2 uitstoten. De zeevaart stoot wereldwijd 2,5 procent van alle broeikassengas uit.

Havenbedrijf Rotterdam zet ook in op doe reductie en riep vorige week het kabinet op om samen met landen in Noordwest-Europa een gezamenlijke CO2-prijs in te voeren voor schepen. Deze prijs moet volgens hen minimaal vijf keer zo duur worden.

“Ik ben blij met dit wereldwijde akkoord”, zegt Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, tegen de site Duurzaambedrijfsleven.nl. ‘’We testen in Nederland al met schonere brandstoffen voor schepen en later dit jaar starten proeven met elektrisch varen. Deze nieuwe internationale afspraken zijn een steun in de rug voor scheepvaartsector die al investeert in een duurzame vloot en dienen als inspiratie voor andere landen om ook deze omslag te maken.”

Print Friendly, PDF & Email