De overlast die de Scheveningers afgelopen weekend hebben ondervonden tijdens het vuurwerkfestival en de klachten die erop volgden blijven de gemoederen bezig houden en zijn voor de raadsleden Jelle Meinesz en Ralf Sluijs reden geweest om het college te vragen of het probleem wel tot hen is doorgedrongen en zo ja of er in elk geval in de toekomst iets kan worden ondernomen om de jaarlijks terugkerende verkeerschaos, de matige bereikbaarheid en ontsluiting en het gebrek aan parkeerplaatsen op drukke dagen in goede banen te leiden.

Maar de beide raadsleden van Groep de Mos hopen ”eerlijk gezegd dat de Scheveningers het komend weekend al verbeteringen kunnen merken.”

Bezien in het licht van de follow-up van het vuurwerkfeest komend weekend willen Meinesz en Sluijs ook graag weten hoe lang de Strandweg, aan de kant van de Visafslag, nog dicht blijft?

Foto: vuurwerkfestival.scheveningen.nl

Print Friendly, PDF & Email