Uit onderzoek van vijf universiteiten en het Trimbos Instituut is gebleken dat slechts vier veelvuldig gehanteerde anti-pestprogramma’s op basisscholen effectief zijn.
Een zorgwekkende conclusie, vindt raadslid Jari Esbeukman van Leefbaar Rotterdam, die zelf leraar is aan de christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Melanchthon in Schiebroek.
‘’Want dit betekent dat meer dan de helft van de PO-leerlingen niet of onvoldoende wordt beschermd tegen dit vreselijke fenomeen’’, vindt hij.

Het pesten op school en de daarop volgende maatregelen kennen een geschiedenis. In 2015 implementeerde toenmalig staatssecretaris Dekker van onderwijs nieuwe wetgeving om dit in het basis- en voortgezet onderwijs tegen te gaan. Sinds 1 augustus 2016 wordt door de inspectie gecontroleerd of deze wetgeving ook daadwerkelijk wordt nageleefd door onderwijsinstellingen.

Vooruitlopend hierop werd in 2014 al door het Nederlands Jeugdinstituut de stofkam door de wildgroei aan anti-pestprogramma’s gehaald, waarmee het aantal werd teruggebracht van ruim zestig naar negen erkende programma’s. ‘’Maar uit het onlangs gepresenteerde onderzoek blijkt echter dat slechts vier van deze methoden ook daadwerkelijk effect sorteren’’, aldus Esbeukman, die nu van wethouder Sven de Langen (CDA) wil weten hoeveel procent van de Rotterdamse scholen gebruik maakt van een anti-pestprogramma, en welke.

Print Friendly, PDF & Email