Vier vragen aan Robert Simons over de plannen van Havensteder om honderden woningen in Vreewijk aan zittende huurders te gaan verkopen. De demissionaire wethouder van Leefbaar Rotterdam toont zich behulpzaam. En gaat er gaarne op in.
Waarom is er over het verkoopplan in Vreewijk geen melding gemaakt in de prestatieafspraken, die gemeente, corporatie en huurders jaarlijks maken?
Reactie van Theo Breimer, woordvoerder van wethouder Simons: “In de prestatieafspraken 2017 is door Havensteder melding gemaakt van een streefaantal van 180 woningen (stedelijk) te verkopen woningen in het jaar 2017. De locaties waar woningen verkocht gingen worden, zijn niet gedeeld met de gemeente Rotterdam, mogelijk gaat dit ook om woningen in Vreewijk.
In de prestatieafspraken 2018 is opgenomen: ‘Havensteder verwacht bij mutatie binnen de voorraad NPRZ circa 40 woningen te verkopen in Vreewijk en 4 woningen in Lombardijen, om extra ruimte te creëren voor de doelgroep sociale stijgers en middeninkomens’.
Een expliciet voornemen om huurwoningen in Vreewijk aan zittende huurders te verkopen is door Havensteder niet opgenomen in de prestatieafspraken en ook niet bekend bij de Gemeente Rotterdam”.
Wist wethouder Simons dat Havensteder die 102 woningen wilde verkopen aan de huurders? Zo ja, wanneer hoorde hij dat? Zo nee, vindt de wethouder dat de corporatie in gebreke is gebleven door dat niet te vertellen?
Breimer: “Het was bij de gemeente niet bekend dat Havensteder in Vreewijk woningen aan zittende huurders wilde verkopen. De wethouder is niet van mening dat de corporatie in gebreke is gebleven. Corporaties moeten verkopen aan natuurlijke personen voor eigen bewoning (dus aan zittende huurders en bij mutatie aan nieuwe eigenaar bewoners) in principe achteraf verantwoorden in het jaarverslag van de corporatie. De locaties zijn daarom geen onderdeel van de prestatieafspraken”.
Vindt de wethouder dat dit soort verkoopplannen in prestatieafspraken moeten worden opgenomen?
Breimer: “De gemeente maakt met corporaties (onder andere) afspraken over de beschikbaarheid van woningen. De verkoop van woningen heeft, net als huurliberalisaties en sloop van woningen, een effect op de beschikbaarheid. De gemeente vindt niet dat de verschillende verkoopplannen per wijk, specifieker dan hetgeen vermeld onder 1, onderdeel moeten zijn van de prestatieafspraken”.
Vindt de wethouder dat Havensteder die woningen aan de Langegeer, Groenezoom en Meiendaal toch weer gewoon te koop moet aanbieden aan de zittende huurders?
Breimer: “Met de Woonvisie streeft de gemeente voor de woningvoorraad naar meer gedifferentieerde samenstelling van wijken. Voor veel wijken op Zuid betekent dit een vermindering van het aantal goedkope woningen, ten gunste van meer huur- en koopwoningen in het middeldure segment. Door woningen die voldoende kwaliteit hebben te liberaliseren of te verkopen wordt bijgedragen aan meer differentiatie van de wijk. Echter de wethouder wil niet op de stoel van de corporatiebestuurder gaan zitten om te bepalen welke woningen precies wel of niet verkocht moeten worden”.

Zie ook Havensteder wil grote uitverkoop op Zuid

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Kees Jonker