Rotterdamse woningcorporaties willen honderden huurwoningen gaan verkopen, als ze leegkomen. Hele complexen, die minimaal twintig jaar oud zijn, staan op de nominatie om te worden uitgepond.
Om welke woningen het precies gaat, mag niemand weten. Wethouder Simons zegt dat dat ‘concurrentiegevoelige’ informatie is. Dat is een weigeringsgrond uit de Wet Openbaarheid van Bestuur. Belangstellenden, die de lijsten met de – na vertrek van de zittende huurders – te verkopen woningen willen inzien, krijgen die dus niet.
Het argument van Simons om geen openheid van zaken te geven is alles behalve steekhoudend. Een corporatie, die leegkomende woningen wil verkopen, is er juist mee gebaat als daar bekendheid aan wordt gegeven. Gratis reclame. Als een nieuwe iPhone er aan komt, mag iedereen dat toch ook weten?
Vooraankondigingen van welke sociale huurwoningen een corporatie wil verkopen,
kunnen er alleen maar toe leiden dat de positie van de verkopende partij beter wordt. Meer aspirant-huizenkopers zullen horen wat er op de markt komt. Des te sneller verkoop je een woning. Prettig voor de corporatie.
Dat Simons geheim wil houden welke huurwoningen in Rotterdam op de nominatie staan om verkocht te worden, is jammer. Maar dat niet alleen. Het heeft ook iets tegenstrijdigs. De informatie over wat zal worden uitgepond, stelt de gemeente namelijk wél beschikbaar aan huurdersorganisaties, met wie Simons en de corporaties prestatieafspraken maken. Maar niet aan overige derden.
Huurdersorganisaties krijgen informatie, die de wethouder aan andere nieuwsgierige aagjes weigert te geven. Klopt voor geen meter.

Schiebroek-Zuid
Simons’ geheimzinnige gedoe heeft ook nog een ander effect. Dat kunnen bijvoorbeeld de bewoners van Schiebroek-Zuid ondervinden. In hun wijk staan in de jaren ‘60 gebouwde woningen, verhuurd door Vestia en Havensteder. Willen die twee corporaties Schiebroek-Zuid ook gaan uitponden? Waarschijnlijk niet. Want als je een wijk begint uit te ponden, dan maak je je het als verhuurder een stuk lastiger als je van plan bent die wijk te slopen. De bewoners van Schiebroek-Zuid zijn er derhalve bij gebaat om te weten of Vestia en Havensteder hun wijk al dan niet gaan uitponden. Is dat niet het geval? Dan ligt sloop op de loer. Wil Simons hun die concurrentiegevoelige (?) informatie ook onthouden?
Het zal de wethouder weinig voorkeurstemmen opleveren bij gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. En die heeft ie best nodig, want hij staat slechts op nummer 9 van de kandidatenlijst van Leefbaar Rotterdam.

Print Friendly, PDF & Email