De SP-fractie in de Rotterdamse raad wil geen pottenkijkers in de moskeeën. Daarmee zijn de basissocialisten tot nu toe de enige politici die het fundamenteel onjuist vinden wanneer de gemeente haar burgers op meningen en uitlatingen gaat controleren.
De SP heeft om die reden schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van het voornemen van Leefbaar Rotterdam om in het vervolg ambtenaren in te zetten teneinde de preken van imams af te luisteren.

Leefbaar vertrouwt de voorgangers in de moskeeën voor geen meter en wil toezicht om te weten of er haat wordt gepredikt. Leefbaar heeft aanwijzingen dat dit gebeurt en kiest voor preventieve maatregelen. De SP heeft die informatie klaarblijkelijk niet en wil rust in de tent. Dat zegt de SP weliswaar niet, maar dat mag men uit de brief aan het college opmaken.

Een andere uitleg zou kunnen zijn dat de SP zich op dit moment aan alles ergert wat Leefbaar voorstelt. Ook de Leefbaar-vraag of de Nederlandse vlag in de raadszaal mocht wapperen wees SP met stoom uit de oren af. Zelfs in kringen van onafhankelijken keek men daar raar van op. Totdat Leo de Kleijn, de fractievoorzitter van SP, bij zijn stemverklaring verklaarde dat hij weldegelijk goede gevoelens had bij de Nederlandse vlag maar niet als die wordt misbruikt en gaat aanschurken tegen het nationalisme.

‘’De plaatselijke politieke intelligentsia heeft het zwaar onderling en haalt te pas en te onpas de oorlogsjaren terug om die in actualiteit te herplaatsen en dan krijg je toch een vervormd beeld van de werkelijkheid’’, vindt stadswacht Sjors van Maurik. ‘’Laat die geschiedenis met rust en blijf bij de tijd, die is ingewikkeld genoeg. Ik ga mee met de SP als die zegt: je moet mensen in de vrijheid kunnen laten bidden en ze moeten in vrijheid kunnen luisteren naar een God of een Allah, give him a name. Aan de andere kant heeft Leefbaar aan de hand van voorbeelden gelijk dat er veel is mis gegaan is in die moskeeën. Te veel. Als de SP even naar You Tube gaat, pruttelde men anders. Dat weten ze ook wel, maar die antipathie jegens Leefbaar overheerst en dan treed je buiten de politiek.’’

De SP-fractie heeft het college gevraagd of ambtenarencontrole wel kan binnen de huidige wet en regelgeving en of dit soort zaken niet zijn voorbehouden aan de politie.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!