Raadslid Co Engberts van de Partij van de Arbeid wil van het demissionaire college van B&W weten of het waar is dat de gemeente de voor- en vroegschoolse educatie (vve) weigert te vergoeden voor een peuter, die is ingeschreven bij een instelling in Ridderkerk. De ouders zijn woonachtig in Rotterdam en hebben een indicatie van het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Engberts speelt in op het door de Kinderombudsman gesignaleerde vraagstuk. Waarom de stadsgrenzen een bezwarende rol spelen is hun beiden een raadsel.

‘’Het landelijke doel is overal hetzelfde, namelijk peuters extra taalonderwijs geven zodat ze bij aanvang van de basisschool hetzelfde niveau hebben als leeftijdsgenoten’’, aldus Engberts, die in zijn brief aan de verantwoordelijke wethouder Sven de Langen aanhaalt dat de Kinderombudsman vindt ‘’dat de gemeente zich onbehoorlijk gedraagt.’’

Print Friendly, PDF & Email