Vertraging Feyenoord City 'óók voordeel'

mainImage
Vertraging Feyenoord City 'óók voordeel'

Dat de planning van Feyenoord City nu al niet loopt zoals aanvankelijk is vastgesteld wordt door de gemeente niet als een probleem gezien. Het geeft in elk geval geen financiële sores. In de voortgangsrapportage schrijft het stadsbestuur namens wethouder Visser zelfs dat ‘’zorgvuldigheid, zekerheid, kwaliteit of geld belangrijker worden geacht dan strikt de planning volgen.’’

De vertraging heeft bovendien als voordeel dat ‘’het aandeel in het Eigen Vermogen pas later hoeft te worden verstrekt en de aankoop van de grond onder het stadion en aansluitend uitgifte in erfpacht eventueel pas later plaatsvindt.’’

De voortgangsbrief van Aboutaleb heeft een groot Johan Cruijff-gehalte (alle nadeel heeft zijn voordeel), want verder leest men: ‘’Het financieringstraject is samen met de financiers behoorlijk aangepast ten opzichte van de planning in de Position Paper van mei 2017. Maar het traject sluit nu beter aan bij de momenten waarop financiers geacht worden cruciale beslissingen te nemen.’’

De finale toets en het besluit over uiteindelijke deelneming door de gemeente vindt nog steeds pas in 2019 plaats, maar dan onder de noemer van Financial Commitment. Zodra het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn (naar verwachting in 2020) vindt de Financial Close plaats.

Op verzoek van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de aangesloten consortiumpartners is besloten om de vaststelling van het masterplan voor de gebiedsontwikkeling door de gemeenteraad begin 2019 te laten plaatsvinden. ‘’Daarmee is een betere afstemming met het Voorlopig Ontwerp voor het stadion mogelijk’’, aldus Aboutaleb, die eraan toevoegt dat op die manier de resultaten van de milieuonderzoeken beter geïntegreerd kunnen worden. ‘’Ook is er meer tijd om de grondexploitatie op het masterplan te laten aansluiten.’’


| Foto: Digitaal Dagblad