’Rotterdam heeft met zijn brede en diverse cultuuraanbod de potentie om uit te groeien tot een internationale cultuurbestemming, maar benut die kracht nog onvoldoende. De Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen zouden veel meer met elkaar en de rest van de stad moeten samenwerken. Daarnaast moet het stadsbestuur het kunst- en cultuurbeleid inzetten als een van de strategische pijlers van het stedelijk ontwikkelingsbeleid’, aldus de International Advisory Board (IAB) van Rotterdam, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende.

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders gaven vandaag zes (inter)nationale cultuurexperts hun visie op de aantrekkelijkheid van Rotterdam als culturele bestemming. ’De kracht van Rotterdam is de stad zelf; een plek waar jonge initiatieven kunnen opbloeien, waar je het onverwachte kunt verwachten, waar grenzen worden verkend en verlegd’, luidde de conclusie.

’Het DNA van de stad, het water, de architectuur, en de diversiteit van de Rotterdammers maken het verhaal van de stad. Ga werken aan een groot gezamenlijk multidisciplinair initiatief rondom deze waarden en gebruik daarmee de kracht van het hele kunst- en cultuurspeelveld. Niemand lijkt zich nu verantwoordelijk te voelen voor het totale culturele ecosysteem. Er wordt nog te veel vanuit micro-management gehandeld en is te weinig ruimte voor experiment en vernieuwing.’

Pex Langenberg, wethouder van cultuur: ’Uit het advies blijkt dat cultuur niet alleen de kers op de taart is. Cultuur kan Rotterdam nationaal en internationaal nog sterker op de kaart zetten. De ingrediënten zijn al aanwezig: de grote instituten vormen een stabiele basis en de generatie nieuwe makers is eager. Die potentie willen we nog meer benutten. We zetten nu met elkaar de volgende stap. Het advies is een waardevolle bouwsteen.’

Organisator van de tweejaarlijkse IAB (nu met een speciale cultuureditie) was Rotterdam Partners, die samenwerkte met de gemeente, Rotterdam Festivals, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de lokale sector.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!