Stadsinitiatief Rotterdam wil dat alle Rotterdammers met een inkomen tot 110% van de bijstand gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer; dus niet alleen bijstandsgerechtigden, maar ook één-ouder gezinnen, ZZP-ers en 65-plussers met een minimum-inkomen. Het vrij reizen geldt ook voor kinderen van deze gezinnen.

“Juist voor al deze Rotterdammers is het van belang dat ze mobiel zijn en blijven. Hoe kan je anders solliciteren, opdrachten verwerven of je kinderen op een vereniging aan de rand van de stad laten sporten?”, aldus John La Gordt Dillié nummer 4 op de lijst van Stadsinitiatief Rotterdam. Het gaat volgens berekeningen van Stadsinitiatief Rotterdam om zo’n 70.000 huishoudens. De partij schat de extra kosten ten opzichte van de huidige gratis openbaar vervoersregeling voor 65-plussers op enkele miljoenen euro’s, afhankelijk van de onderhandelingen met de RET. De partij wil de kosten dekken door het parttime werken naast de bijstand te vereenvoudigen. Daardoor zouden meer Rotterdammers aan het werk kunnen en zouden zij slechts nog maar gedeeltelijk een beroep doen op de bijstand. De partij verwacht dat het vrije reizen zorgt dat Rotterdammers sneller aan het werk komen, dat vrijwilligerswerk makkelijker wordt en dat het sociaal isolement afneemt.

Het voorstel van Stadsinitiatief Rotterdam is één van de resultaten van de armoedebijeenkomst maandagmiddag met deskundigen en betrokkenen uit de schuldhulpverlening, welzijnswerk en huurdersorganisaties in de speciale stadsbus voor het stadhuis van Rotterdam. Een andere maatregel die de partij op basis van de bijeenkomst voorstelt, is het inhouden van de vaste kosten (huur, water, electra en zorgverzekering) op hun bijstand van Rotterdammers met huurachterstanden. Dit voorkomt dat ze nog verder in de schulden geraken door oplopende incassokosten en boetes. Deze regeling wordt al toegepast in Den Haag en Utrecht, in Leeuwarden loopt een experiment. Stadsinitiatief Rotterdam vindt met de aanwezige deskundigen dat Rotterdam überhaupt meer zou moeten experimenteren met methoden om mensen aan het werk te krijgen en te voorkomen dat ze in de schulden raken. John La Gordt Dillié: “Armoede is het grootste maatschappelijke probleem van Rotterdam. De gemeente en de gezamelijke woningbouwcorporaties dienen hier samen in op te trekken. Maar we zijn vanmiddag ook gesterkt in het idee dat alle 71 wijken van Rotterdam een eigen wijkconcierge moeten krijgen, want het vroegtijdig signaleren van problemen is minstens net zo belangrijk als het oplossen ervan. De wijkconcierge kan een rol spelen in het doorgeleiden naar de juiste hulpverleners en kan vinger aan de pols houden.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!