Dunea, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland hebben dinsdag afgesproken de komende jaren intensief samen te werken in de nieuwe stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, die het beheer heeft over het – uit zee, strand en duinen bestaande – gebied dat zich uitstrekt van Hoek van Holland, via Kijkduin, Wassenaar tot boven Noordwijk.

Er komt voor dit unieke kustlandschap – dat ruim 5000 jaar geleden is ontstaan door de stijging van de zeespiegel – een werkorganisatie die zich gaat bezig houden met natuurverbindingen, gebiedsidentiteit en het delen van verhalen, die straks bij verschillende natuurattracties en speeltuinen (zie: www.nationaalparkhollandseduinen.nl) met een virtualrealitybril levensecht te ervaren zijn.

Het park beslaat grofweg 200 km², is 43 kilometer lang en tot 8,5 km breed, want ook de meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten horen erbij.

Print Friendly, PDF & Email