FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg &Welzijn, AC/FBZ en CMHF hebben aangekondigd dat op 17 september in het Erasmus MC wordt gestart met een stiptheidsactie.

Welke consequenties dit heeft voor de patiëntenzorg is nog onduidelijk. Vorige week werd een begin gemaakt met het eerste zichtbare protest. Niet uitgesloten is dat dit komende week kleinschalig wordt herhaald als het nieuwe Eramus MC officieel door Koning Willem Alexander wordt geopend.

De medewerkers van het Erasmus MC willen 3,5% loonsverhoging per jaar, een goede generatieregeling, concrete afspraken over werkdruk en ook een stagevergoeding voor coassistenten.

Bij de vooraankondiging van de stiptheidsacties kregen Joke Boonstra en Hans van Leeuwen, beiden van de Raad van Bestuur Erasmus MC, van alle medewerkers en studenten een gouden stethoscoop overhandigd. Een symbolisch cadeau, zo van: ‘in de hoop dat er vanaf nu goed naar het personeel wordt geluisterd.’

Tot 17 september wordt wel geprobeerd om te onderhandelen over de eisen en te kijken of acties voorkomen kunnen worden.

Print Friendly, PDF & Email