De door Havensteder voorgenomen verkoopplannen op Zuid mogen niet doorgaan. De Huurdersvereniging Vreewijk heeft de woningcorporatie dat laten weten in een ‘negatief advies’. Voorzitter Andrea Karremans van de HVV legt uit: “Na de jaarlijkse ledenvergadering (op 30 mei, red.) is er na een besluit middels stemming door de leden een negatief advies geschreven. Dit advies is inmiddels overgedragen naar Havensteder. Wij zijn in afwachting op reactie terug. Het advies is binnenkort  te lezen op de website en zal in de Vreewijker verschijnen”.

 

Al eerder, voorafgaande aan de ledenvergadering van 30 mei, verscheen op de website van de huurdersvereniging een concept-advies. In hoeverre dit concept afwijkt van het advies dat onlangs naar Havensteder is verstuurd, is vooralsnog onduidelijk.
Havensteder wil op Zuid 750 huurwoningen gaan verkopen. Ruim 300 daarvan staan in Vreewijk.
Print Friendly, PDF & Email