TU Delft professor Andrei Metrikine gaat aannemers helpen bij het zo efficiënt mogelijk installeren van heipalen voor windturbines op zee. Dat gebeurt met de methode ‘Gentle Driving of Piles’, die de mogelijkheid geeft om de belasting op de paal en het onderwatergeluid te verminderen. Het Rotterdamse Van Oord behoort bij de partners. Ook Shell en Eneco.

Metrikine heeft een subsidie van 2,6 miljoen euro van RVO ontvangen voor het project. In de loop van de tijd zullen nieuwe modellen worden ontwikkeld en gevalideerd op basis van experimentele gegevens die worden verzameld tijdens het onderzoek.

Het betreft hier een consortium van zo’n 20 partners die in het kader van het programma kennis uitwisselen en intensief samenwerken. Zij werken aan het verlagen van de kosten voor offshorewindinstallaties en het vergroten van de waarde binnen zowel het energiesysteem als het ecosysteem.

Print Friendly, PDF & Email

Reageer op dit artikel

Bron: Windenergie Courant

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!