De fracties van D66, PvdA en GroenLinks in Rotterdam vragen zich in het kader van het zorgwekkende beeld over de hulpverlening van wijkteams af of de doorontwikkeling in het sociale domein niet in een te groot tempo is gegaan.

Constante verandering kan zorgen voor constante druk en onduidelijkheid, stellen de partijen vast en in hoeverre zou juist rust in het stelsel kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit?

Niet alleen de Rekenkamer en de Ombudsman zijn kritisch, ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft aan zich zorgen te maken over de ontbrekende vooruitgang en de steeds hogere kosten die de zorg met zich meebrengt.

‘’Naast deze kostenstijging blijft er echter ook aanhoudende kritiek op het functioneren van de wijkteams. Deze kritiek is veelal te horen bij casuïstiek waar hulpverlening te laat of zelfs geen goede hulpverlening tot stand komt’’, schrijven de raadsleden Ingrid van Wifferen (D66), Narsingh Balwantsingh (PvdA) en Jeroen Postma (GL) aan het stadsbestuur en voegen er een berg vragen over het pijnlijke Rekenkamerrapport aan toe.

‘’Wij willen goede zorg voor alle Rotterdammers. Zeker wanneer zij in een kwetsbare situatie zitten. Gebrekkige hulpverlening kan forse gevolgen hebben en is onacceptabel.’’

Print Friendly, PDF & Email