Het is de verantwoordelijkheid van Rotterdam en de naburige gemeenten om het voor huisartsen aantrekkelijk te maken om er te komen werken. Van een tekort is geen sprake. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg zegt dat er in Nederland voldoende huisartsen zijn opgeleid. Hij antwoordt daarmee op Kamervragen van de VVD.

Volgens Bruins moet het momenteel voor iedereen in Nederland mogelijk zijn om met een zorgvraag bij een huisarts terecht te kunnen. “Mijn ambtsvoorganger heeft de afgelopen jaren zelfs meer opleidingsplaatsen voor huisartsen beschikbaar gesteld dan het Capaciteitsorgaan adviseerde.”

Ook wijst hij op de rol die zorgverzekeraars mede vanwege hun zorgplicht kunnen spelen in het toegankelijk houden van de huisartsenzorg. Zij kunnen bijvoorbeeld bemiddelen wanneer een patiënt zich in de situatie bevindt waarbij het niet lukt om een nieuwe huisarts te vinden. Bruins vindt het bovendien van groot belang om ervoor te zorgen dat huisartsen zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg. Hier wordt onder meer invulling aan gegeven met de initiatieven rond het verlagen van de regeldruk en het in de bekostiging mogelijk maken dat huisartsen een praktijkmanager kunnen aanstellen voor het overnemen van niet-patiëntgebonden taken.

Ook samenwerking tussen huisartsen, andere eerstelijnszorgverleners en gemeenten moet eraan bijdragen dat de huisarts er niet alleen voor staat en de patiënt gericht kan verwijzen naar een andere zorg- of hulpverlener, aldus de minister.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!