Thuisarts.nl, de onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland, wordt uitgebreid met informatie over medisch-specialistische zorg. Inmiddels staan er 29 specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld online.

De Federatie Medisch Specialisten hiervoor samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland. Thuisarts.nl wordt maandelijks 2 miljoen keer bezocht. De informatie is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten.

Patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen maken hier samen begrijpelijke teksten van voor het brede publiek. Huisartsen gebruiken de site veel tijdens consults of verwijzen patiënten er naar. Medisch specialisten willen het ook gaan inzetten bij het samen beslissen met de patiënt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email