Voor het grootschalige surfproject RiF010 is er misschien toch nog een klein kansje om het project in de Steigergracht tóch nog te realiseren. Sterker nog: de gemeente Rotterdam is er van overtuigd dat er in 2019 gewoon gesurft kan worden in de Rotterdamse Binnenstad.

De Raad van State besloot eerder nog dat het project niet door kan gaan, na veel bezwaar en gerechtelijke procedures van omwonenden in het gebied. De rechter deed dat eerder ook al. Nu heeft de gemeente de tekst in de vergunning aangepast. Door een extra koepel te plaatsen wordt het geluidsoverlast flink teruggedrongen. Rotterdam heeft hiervoor een aanvullende motivatie toegevoegd. RiF010 won in 2014 het Stadsinitiatief.

Omwonenden kunnen weer in beroep tegen de vergunning. Daar hebben zij zes weken de tijd voor. Doen zij niets, of zijn zij te laat, dan wordt de vergunning afgegeven en kan er vanaf komende zomer gestart worden met de aanleg van RiF010.

Print Friendly, PDF & Email