Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties en overheden hebben samen het toekomstbeeld vastgesteld voor het Buijtenland van Rhoon: akkerbouw en de productie van streekeigen producten. De bedrijven zullen op dié manier worden gerund, dat er ruimte blijft voor bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels. In de praktijk houdt dit in dat gestreefd wordt naar natuurlijk evenwicht in plaats van maximalisatie van de opbrengsten.
Gedeputeerde Han Weber nam het streefbeeld in ontvangst uit handen van agrariër Adjan Vos en van Alex Ouwehand van de Zuid-Hollandse Milieufederatie.

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied net onder Rotterdam, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. Als onderdeel van het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt de toegankelijkheid van dit gebied verbeterd en komt er meer ruimte voor natuur en recreatie. De volgende stap in de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon is de oprichting van een gebiedscoöperatie.
De partijen die nu overeenstemming hebben bereikt gaan ook aan de slag met de verdere ontwikkeling van het gebied. Het gaat om agrarisch ondernemers die hier al gevestigd zijn, nieuwe ondernemers die hier kansen zien, natuurorganisaties, recreatieorganisaties en overheden.

De eerste ervaringen met het realiseren van akkernatuur worden nu al opgedaan en er worden ook diverse initiatieven ontplooid om het gebied aantrekkelijker te maken voor (kleinschalig) toerisme.

Print Friendly, PDF & Email