Het Havenbedrijf Rotterdam verscherpt de controle op de passagiersvaart op de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg met de thema-actie ‘Passagiersvaart’, die tot eind juni zal duren. Het gaat daarbij om het intensiveren van het toezicht op het personenvervoer over water om te controleren of dit veilig en met inachtneming van de regels geschiedt. Deze passagiersvaart is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, zo blijkt onder andere uit cijfers van de Watertaxi en kreeg afgelopen zaterdag negatief aandacht door de aanvaring tussen een watertaxi en een sloep tijdens de Regatta.

‘’De thema-actie is een ontwikkeling waar ik positief tegenover sta. Daarbij is het van groot belang dat het vervoer van passagiers over water wel op een veilige en verantwoorde wijze geschiedt’, schrijft René de Vries aan de rederijen. Als (rijks)havenmeester van het Havenbedrijf  is hij verantwoordelijk voor een veilige haven en de naleving van de regelgeving in de Rotterdamse haven.

Het passagiersvervoer over water heeft te maken met regelgeving op grond van de Binnenvaartwet, de Havenbeheersverordening Rotterdam en vaarregels die onder andere in het Binnenvaartpolitiereglement staan. Bij het toezicht let het Havenbedrijf met name op de volgende onderwerpen:

  1. de aanwezigheid van de scheepscertificaten en de meetbrief;
  2. de certificering van de marifoon en het bedieningscertificaat marifoon schipper;
  3. of de schipper over het juiste vaarbewijs en/of ontheffingen beschikt;
  4. wordt het maximaal aantal te vervoeren personen niet overschreden;
  5. gebruikt de bemanning reddingsvesten (indien verplicht);
  6. het vaargedrag van de schipper.

 

 

Print Friendly, PDF & Email