De totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven groeide in 2017 met 1,3 %. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen. De sterke groei van de containeroverslag met 12,3% is de belangrijkste motor achter de groei van de haven.

Veiligheid en een efficiënt verloop van de processen in de haven bleken de topprioriteiten van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 hebben zich geen grote nautische incidenten voorgedaan en het aantal kleine incidenten daalde bij een gestegen aantal scheepsbewegingen.

“Het Havenbedrijf heeft de ambitie om de haven te ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie gestalte krijgt en volgt daarbij een én-én strategie: de bestaande op fossiel gebaseerde industrie faciliteren bij het reduceren van de CO2-footprint en tegelijkertijd sterk inzetten op de ontwikkeling van duurzame, circulaire en bio-based industrieën en hernieuwbare energie,” aldus Allard Castelein, de CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. ”Dat doen we door concrete activiteiten te ontwikkelen in nauwe samenwerking met bedrijven en overheden. Zo werken wij onder meer aan trajecten op het gebied van afvangen en opslaan van CO2, het omzetten van afval in (groene) methanol, het benutten van restwarmte voor woningen, kassen en bedrijven als vervanging van aardgas en het faciliteren van offshore wind.”

Print Friendly, PDF & Email

Laat een reactie achter