De bewoners van de Tweebosbuurt met een vaste, reguliere huurovereenkomst krijgen een verhuiskostenvergoeding van bijna 6000 euro, bij vertrek uit hun sloopwoning. 

In het sociaal plan voor de sloopoperatie van zeshonderd woningen in dit deel van de Afrikaanderwijk, schrijft woningcorporatie Vestia: “Zodra de herhuisvesting start, heeft u recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Deze tegemoetkoming is wettelijk bepaald en bedraagt per 1 februari 2018 € 5.993,00 Dit bedrag wordt jaarlijks door de Rijksoverheid herzien met eventueel een bijstelling in verband met prijsstijgingen”.

Vestia lijkt met evenveel voortvarendheid als haastige spoed te werk te gaan bij de noodzakelijke voorbereidingen van het sloopplan. Reeds per 1 november wil de corporatie de huurovereenkomsten met de bewoners opzeggen. Voor de betrokken huurders van de over 1,5 jaar te slopen woningen vraagt Vestia dan een urgentieverklaring voor het zoeken naar een nieuwe woning aan. De Tweebosbuurters moeten ‘zelf actief zoeken naar een passende woning’. 

Treuzelaars voor de rechter

Vestia gaat er nauwlettend op toezien dat de bewoners ook daadwerkelijk op zoek gaan. “Vanaf het moment dat u uw voorrangsverklaring ontvangt, volgen wij uw reacties op het woningaanbod. Het is belangrijk om zo snel en actief mogelijk op zoek te gaan naar een andere woning”. 

Bewoners, die niet serieus genoeg een woning zoeken, worden door Vestia voor de rechter gesleept. “Het komt voor dat een huurder naar het oordeel van Vestia geen medewerking verleent of onvoldoende inspanning levert om een andere woning te vinden. Op dat moment starten wij een juridische procedure om de huurovereenkomst te beëindigen”, lezen de huurders in het sociaal plan. 

Zie ook 

Huurdersraad had voorkennis van sloopplan

Print Friendly, PDF & Email