Woonbron heeft de vacature Kasmi nog niet ingevuld. Per 1 juli vertrok het Rotterdamse D66-gemeenteraadslid Said Kasmi als lid van de Raad van Commissarissen van Woonbron vanwege zijn installatie – vier dagen later – als wethouder voor onderwijs. 

Vervolgens was het aan Woonbrons huurdersorganisatie CPRW om een plaatsvervanger voor hem te gaan zoeken. Inmiddels heeft dat nog niet geleid tot een voordracht van een nieuwe huurderscommissaris. 

Woordvoerder Hans Böse van Woonbron laat weten: “Ik begrijp dat de wervingsprocedure voor een nieuwe kandidaat nog niet is afgerond. Zal je informeren als bekend is wie de nieuwe commissaris wordt”.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vijf personen. Vier ‘gewone’ commissarissen en een huurderscommissaris, Karin Doms. 

Voor zover bekend is Crooswijker Menno Janssen niet benaderd voor de vacature. Dat terwijl hij wel beschikbaar is.

Print Friendly, PDF & Email