Bewoners van de Tweebosbuurt en overige tegenstanders van de sloop van 599 woningen in dit deel van de Afrikaanderwijk zijn vanavond welkom op een actiebijeenkomst in Het Gemaal. 

Het is de bedoeling dat acties worden besproken tegen het sloopplan, dat een groot deel van de Tweebossers verontrust. Zij moeten volgend jaar vertrekken vanwege het plan van Vestia om verschillende woonblokken te slopen en te vervangen door 244 vrijesectorwoningen. Op het nabijgelegen Emplacementsterrein komt een flat met 130 sociale huurwoningen. Onderdeel van het plan is ook de renovatie van 90 woningen. 

Niet alleen de sloop stuit op verzet in de Tweebosbuurt. Ook het voornemen van Vestia om huurders, die niet op zoek gaan naar vervangende woonruimte, voor de rechter te slepen doet de wenkbrauwen fronzen. 

Om meer ruchtbaarheid te geven aan de nadelen van het sloopplan is iedereen uitgenodigd om mee te denken over een strijdbare strategie. De organisatie is in handen van bezorgde leden van SP, afdeling Rotterdam. Het Gemaal is te vinden aan de Pretorialaan 141. Aanvang om 20 uur. 

Print Friendly, PDF & Email