Het vertrouwen in ambtenaren is in 2017 toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS naar vertrouwen in de medemens en instituties. 45,5 procent van de respondenten zegt tamelijk of heel veel vertrouwen te hebben in ambtenaren.

Daarmee zet de gestage toename van het vertrouwen in ’s lands overheidsdienaren door en is het vertrouwensniveau voor het eerst hoger dan in 2012. Tussen 2012 en 2013 daalde het vertrouwen in ambtenaren plotseling van 44,3 naar 40,8 procent.

Wat Nederlanders van gemeenteraden, colleges, gedeputeerde staten en provinciale staten vinden, is door het CBS niet uitgevraagd. Uit de CBS-cijfers blijkt wel dat ambtenaren als institutie zich in de middenmoot bevinden. De politie en rechters kunnen rekenen op het vertrouwen van bijna driekwart van de bevolking. Ook in het leger heeft men blijkbaar relatief veel fiducie (64,8 procent).

Kerken (31,2), de pers (31,9) en grote bedrijven (39,4) genieten aanzienlijk minder vertrouwen. In het algemeen is er sprake van een toename in vertrouwen in zowel de medemens als instituties. Volgens het CBS zijn jongeren en hoger opgeleiden geneigd tot meer vertrouwen dan ouderen en lager opgeleiden.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bron: ANP