Baggerschepen, pontons en damwanden domineren de komende maanden het beeld op het Scheur ter hoogte van Rozenburg. In september begint bouwconsortium BAAK, in opdracht van Rijkswaterstaat, met de bouw van de Blankenburgverbinding.

Het officiële startsein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding werd vandaag gegeven door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op maandag 17 september, in het bijzijn van de Vlaardingse burgemeester Jetten en wethouder Barbara Kathmann.

Wethouder Kathmann sprak in haar speech over de meerwaarde voor de bedrijven én voor de Rozenburgers: ”Ik zie in de Blankenburgverbinding een belangrijk lichtpunt. Of je hier nu woont, werkt of op bezoek bent, deze nieuwe verbinding zal de ruimte maken om hier te komen. Dat is goed voor de Rozenburgers en voor de innovatieve bedrijven om ons heen. Bereikbaarheid en connectiviteit, digitaal én fysiek, zijn een voorwaarde voor groei. Sociaal, maatschappelijk en economisch.”

De Maasdeltatunnel (voorheen Blankenburgtunnel) is onderdeel van de nieuwe snelweg A24, die de A15 bij Rozenburg verbindt met de A20 bij Vlaardingen. De weg wordt ongeveer 4,2 kilometer lang en krijgt – naast de tunnel onder het Scheur van bijna een kilometer – een landtunnel van ruim een halve kilometer.

De eerste ideeën voor een weg, ten westen van Rotterdam die de A15 met de A20 verbindt, stammen uit 1953, kort na de Watersnoodramp. Nu, 65 jaar later, gaat de eerste schop de grond in voor de aanleg van de Blankenburgverbinding, die in 2024 opengaat.

De snelweg verbetert daarmee de bereikbaarheid tussen de Rotterdamse haven en de Randstad en verbindt Rozenburg met de rest van Rotterdam. Want veel verkeer maakt nu nog gebruik van de A15 en de Beneluxtunnel. De verwachting is bovendien dat de verkeersdrukte op de A20 en N57 in de komende jaren zal toenemen. Naast een betere doorstroming en bereikbaarheid moet de verbinding bijdragen aan de economische groei van haven en industrie.

Naar schatting gaan dagelijks 68.000 auto’s en 8.000 vrachtwagens gebruikmaken van de A24 per etmaal. Om een deel (circa 315 miljoen euro) van de totale kosten (bijna 1,2 miljard te financieren, heft het Rijk de eerste 25 jaar tol.

De verbinding kwam er niet zonder slag of stoot. Onder meer Natuurmonumenten maakte zich zorgen over de komst van de tunnel, vanwege mogelijke geluidsoverlast en milieuvervuiling. ”Het voornaamste dat hier in Rozenburg gezegd werd is: we willen hem niet horen, we willen hem niet ruiken en we willen hem niet zien”, zegt gebiedscommissielid en oud-burgemeester Ria de Sutter van Rozenburg daarover.

”We hadden hier een prachtig natuurgebied waar prins Bernhard kwam jagen, dus ik snap best de weerstand. Maar ik ga ervan uit dat Rijkswaterstaat recht doet aan de belangen van natuur en milieu.”

Laatste bezwaren weggenomen
De Sutter is blij met de komst. ”We hebben er heel lang op moeten wachten. Als je Rozenburg uit wilt, moet je om kwart over drie vertrekken. Anders kom je niet meer in Rotterdam. En Rotterdam heeft gezien dat het voor de ontwikkeling van de industrie heel belangrijk is dat die tunnel er komt”, vertelt ze.

De Raad van State verklaarde half juli de laatste bezwaren tegen de komst ongegrond en dus is Rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Print Friendly, PDF & Email