Vanaf morgen (zaterdag) zullen piloten voor de landing van hun toestellen vrijwel uitsluitend gebruik maken van baan 24 van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.
Dit betekent dat er wordt aangevlogen vanuit de zijde van Lansingerland in plaats van de zijde van Schiedam. De maatregel is een gevolg van de langdurige oostenwind in het voorjaar waardoor de nadering vanuit het Westen (over Schiedam) meer gebruikt is dan gepland. De klachten van de bewoners van Schiedam namen daardoor ook fors toe.

Bij het vaststellen van de geluidszone (in 1998/2010) is uitgegaan van een bepaalde verdeling van vliegverkeer (zowel starts als landingen) over de twee kanten waar vandaan de baan van de luchthaven genaderd c.q. verlaten kan worden. In principe stijgen en landen vliegtuigen tegen de wind in. Bij weinig of geen wind kan van beide kanten gebruik gemaakt worden. Het langjarig gemiddelde geeft aan dat in 67% van de gevallen sprake is van Zuidwesten wind. Bij een Zuidwesten wind vertrekken de vliegtuigen richting Schiedam, de landingen vinden plaats vanuit de richting Lansingerland. In de overige 33% van de tijd gaf het langjarig gemiddelde een precies omgekeerde situatie aan.

In de maanden februari tot en met mei is er ten opzichte van het langjarig gemiddelde meer oostenwind geweest. Dit heeft tot gevolg gehad dat er relatief veel vanuit de zijde van Schiedam geland is. Om de in het model aangenomen verdeling gedurende resterende maanden van de huidige meetperiode zoveel mogelijk te benaderen, wordt vanaf morgen geland vanaf de zijde van Lansingerland.

Deze maatregel vervalt op 31 oktober a.s. of zoveel eerder als het baangebruik weer binnen de grenzen van de omzettingsregeling gekomen is.

Ondertussen is de directie van Rotterdam The Hague Airport op zoek naar een ombudsman. Hij moet de omwonenden bijstaan bij hun klachten. Ewald van Vliet, oud-burgemeester van Lansingerland, die de afgelopen maanden met veel betrokken partijen sprak, heeft een profiel van de nieuwe functie gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email