Gebiedscommissie Noord spoort – in een advies aan college van Burgemeester en wethouders – aan om nu eindelijk een passende en duurzame oplossing te vinden voor de Rotterdamse Oogst.  De streekmarkt, die twee keer per maand op het Noordplein wordt gehouden, is sinds de veranderde marktverordening terecht gekomen in een ingewikkeld proces van vergunningen. Door dit geharrewar loopt het voortbestaan van de markt in zijn huidige vorm en frequentie gevaar.

De gebiedscommissie Noord vindt het belangrijk dat Rotterdamse Oogst blijft bestaan. Bezoekers kunnen lokale producten kopen en genieten van optredens en een drankje nuttigen. Om een markt te organiseren, met evenement en met schenken van alcohol moet de organisatie een ingewikkeld proces van aanvragen doorlopen met verschillende vergunningen en ontheffingen. Bij elke markt die wordt georganiseerd moet het traject weer opnieuw worden aangegaan.

Het voorstel om van Rotterdamse Oogst een themamarkt te maken is volgens de gebiedscommissie ook geen oplossing, omdat hiermee een te grote claim wordt gelegd op het aantal themamarkten en er geen ruimte meer overblijft voor andere activiteiten op het Noordplein.

In het verre verleden was er op het Noordplein tweemaal per week een groente- en fruitmarkt.

Print Friendly, PDF & Email