Vrouwelijke ambtenaren verdienden vorig jaar voor ’t eerst méér dan hun mannelijke collega’s. De cijfers komen uit de Personeelsmonitor A+O Fonds Gemeenten. Een van de belangrijkste redenen voor de verandering is dat de babyboomers, geboren tussen 1945 en 1955, nu massaal het stadhuis verlaten om met pensioen te gaan.

De babyboomers vertegenwoordigden een generatie waarbinnen mannen nog oververtegenwoordigd waren. Zij bezetten vaak functies als beleidsmedewerker of manager en waren door hun lange werkzaamheid bij gemeenten uiteindelijk vaak dure krachten. Doordat zij nu op grote schaal uitstromen, daalt het gemiddelde inkomen van mannen.

Andere redenen zijn de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen die zorg zijn relatief veel vrouwen werkzaam.

Ook de Wethoudersvereniging probeert al lang meer vrouwen tot het wethouderschap te verleiden en dat lukt steeds beter. Bij de in 2014 begonnen coalities was 21 procent van de wethouders vrouw; bij de afgelopen voorjaar aangetreden coalities was dat al opgelopen tot 26 procent. Rotterdam slaagden ook Barbara Kathmann (PvdA) en Judith Bokhove (GroenLinks) erin om zich in die picture te manoeuvreren.

Ook durven vrouwen hardere salariseisen te stellen, volgens het CBS.

 

Print Friendly, PDF & Email