De fractie van de VVD in Rotterdam vraagt zich af wat een rapport over het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden nu eigenlijk moet oplossen?

‘’Wat zal het ons leren, dat we niet al weten? Waar is men op uit? Is het genoegdoening? Wil men, nog meer dan al is gedaan, boetedoening? Of een verdere herwaardering van onze nationale geschiedenis? Zoekt men excuses? Of zoekt men in dat verleden naar een verklaring voor onrecht in de samenleving van vandaag?’’

De vragen tollen raadslid Tim Versnel door zijn hoofd nu voor de motie Wijntuin uit 2017 naar zeggen twee ton is vrijgemaakt.
‘’Ja, voor de slavernij zijn excuses ten allerminste wel op zijn plaats. Maar, zo wordt het door vele Rotterdammers stellig bezien, de mensen van wie die excuses zouden moeten komen leven niet meer. Geen enkele Rotterdammer die vandaag leeft, heeft part noch deel gehad aan de slavernij en zou dat ook niet willen. Niemand die vandaag leeft kan toch verantwoordelijk worden gehouden voor de slavernij, noch kan van iemand die vandaag leeft worden gezegd dat hij ervan profiteert?’’

‘’De rijkdommen van de inwoners van ons land, en zeker van onze stad, zijn sinds de slavernij immers zo vaak door oorlog en crisis verwoest en daarna weer opgebouwd, dat toch van niemand die nu leeft kan worden gezegd dat hij zijn welvaart aan de verschrikkingen van toen te danken heeft?’’

De VVD vraagt het stadsbestuur daarom enigszins wantrouwend of ze in het bezit kan komen van ‘’de volledige onderzoeksopzet’’ en zo nee, ‘’waarom niet?’’

Versnel: ‘’Zoals u weet leven we in een tijd van toenemende intolerantie en onverdraagzaamheid, die zich steeds meer in spanningen langs culturele en etnische lijnen manifesteert. Dit om genoemde redenen voor velen als overbodig aanvoelende onderzoek naar de slavernij vergroot precies langs deze lijnen het onbegrip en de achterdocht. Nuttiger dan nog een onderzoek naar de slavernij, lijkt me dan ook een onderzoek naar de redenen van de behoefte daaraan. Dat zou immers daadwerkelijk tot groter wederzijds begrip, en dus ontspanning kunnen leiden.’’

Print Friendly, PDF & Email