Het toestaan van het gebruik van het woord ‘heerschap’ krijgt geen vervolg in de gemeenteraad van Rotterdam. VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer noemde vorige week donderdag tijdens een actualiteitsvergadering van de gemeenteraad DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle ‘dat heerschap hier achter mij’. Normaal gesproken (letterlijk en figuurlijk) is het in de raadszaal aan de Coolsingel 40 niet toegestaan om elkaar op minachtende wijze toe te spreken dan wel onheus te bejegenen. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Jan-Willem Verheij – hij is ook van de VVD – riep zijn partijgenoot Lansink echter niet tot de orde.
“De voorzitter heeft geen aanleiding gevonden om naar aanleiding van de woordkeuze van de spreker gebruik te maken van zijn bevoegdheid ex artikel 39 van het Reglement van Orde”, legt een behulpzame raadsadviseur van de griffie uit.
Kunnen we het nog nalezen in van de vergadering te maken en door de raad vast te stellen notulen? Het antwoord luidt ‘nee’. Want: “Van de actualiteitenraden worden geen notulen gemaakt. Er is uitsluitend een videoverslag zoals dat live is uitgezonden tijdens de vergadering”.

Print Friendly, PDF & Email