Voor de vierde keer dit jaar is er in het natuurgebied Spuimond-West bij Zuidland een dode ree aangetroffen. Men sluit niet uit dat het verband houdt met de vervuilde grond, omdat er geen sporen op het dier zijn aangetroffen die naar een andere doodsoorzaak leiden. Uit een bodemonderzoek is al eens naar voren gekomen dat de grond concentraties bevat van paks, koper en zink. Het gras dat de reeën eten zou hierdoor verontreinigd zijn.

Het natuurgebied in Nissewaarde van 84 hectare staat te koop, maar maakt nu nog deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en het Europese netwerk van natuurgebieden, als onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie probeert de gronden te verkopen door middel van een openbare inschrijving. Aan de verkoop zijn voorwaarden verbonden ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden. Via een inschrijving kunnen partijen een bod doen en een beheerplan indienen, die door de provincie wordt beoordeeld.

Spuimond-West is een zoetwatergetijgebied.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!