Van de in totaal circa 800 bestuurders afkomstig van muziekfestival CuliNESSE bij de de Zevenhuizerplas bleken erbij een grootscheepse politieconrole 5 onder invloed van alcohol te rijden.  Zij kregen een proces-verbaal. Het hoogst gemeten resultaat was 475 ug/l waar 220 ug/l is toegestaan.

In 2017 was 1,4% van de gecontroleerde bestuurders in Nederland onder invloed. De controle van de Culinesse bezoekers gaf een resultaat van slechts 0,6%! Ruim onder het landelijk gemiddelde en dat ook nog eens na afloop van een muziekevenement. Daarover was de politie gisteravond zeer te spreken.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email