Sven de Langen, wethouder onderwijs, jeugd en zorg van Rotterdam, heeft afgelopen week een nachtje slaapervaring opgedaan bij de opvang van Het Leger des Heils. Hij wilde weten hoe het er ter plekke aan toeging. Tijdens zijn bezoek (van woensdagavond tot donderdagmorgen) was hij één van de 81 nachtdeelnemers in het William Booth-huis.

Het kan bijna niet missen dat de belangstelling voor het maatschappelijk werk van Het Leger des Heils hem was ingegeven door zijn collega-raadslid Christine Eskes van CDA, die  manager jeugdbescherming & reclassering is van deze instelling, terwijl raadslid Tjalling Vonk (CU-SGP) er projecten voor zijn rekening neemt.

De Langen had op de avond van de spontane aanmelding in de centrale huiskamer van de nachtopvanghuis met alle andere aanwezigen stamppot paksoi met perzik en een kipfilet gegeten, een spelletje schaak gespeeld en ervaren hoe een nieuwkomer in de groep wordt geholpen bij de dagelijkse zaken en gewoonten.

Wethouder de Langen zei zich ’s morgens aan het ontbijt met Leger des Heils MCR-directeur Johan Koeman ’’absoluut niet onveilig te hebben gevoeld’’ en juist de sociale controle als buitengewoon prettig te hebben ervaren. ‘’Iedereen kent elkaar en elkaars gebruiksaanwijzing. Het verblijf heeft me een duidelijk beeld gegeven van de deelnemers, maar ook van de vaak ingewikkelde rol van de medewerkers van Het Leger als hulpverleners.’’

Het Leger des Heils is een praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent. In Rotterdam wordt de organisatie gedragen door ruim 400 medewerkers die maatschappelijke opvang, intramurale en ambulante begeleiding verlenen. In en om Rotterdam heeft het Leger des Heils circa 25 voorzieningen. Het Leger des Heils zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren.


Sven de Langen bij het ontbijt. 

Print Friendly, PDF & Email