De drie bewonersverenigingen in de Wielewaal willen op korte termijn aan tafel met de nieuwe bouwwethouder Bas Kurvers. De aanleiding is een door de Wielewaalers ontvangen brief van het college van B&W, waarin naar hun beleving de indruk wordt gewekt dat men terugkeert naar het oorspronkelijke plan ‘’Van en Voor de Wielewaalers’’ van Woonbron en de gemeente.

Wil de Ben en Lars Valk vermoeden namens de bewoners ‘’dat de wethouder nog in zijn inwerkperiode zit en zijn ambtenaren nu de kans schoon hebben gezien hem voor hun karretje te spannen’’ en laten per brief weten ‘’dat de bewoners zeer wel bereid zijn in samenhang met de wensen van de gemeente en rekening houdend met de financiële belangen van Woonstad tot een andere oplossing te komen of een deeluitvoering van het plan.’’

Om wethouder Kurvers zelf dan maar bij te praten schrijft het tweetal: ‘Tijdens eerdere gesprekken is door de gemeente aan de bewoners aangeboden om 50 woningen in zelfrealisatie te bouwen en bij succes meer. Door Woonstad is aan de bewoners aangeboden om 200 woningen (132 appartementen in Wielewaal Oost en 68 woningen uit het nog te realiseren plan van BPD) in beheer te nemen. Daartegenover stond het oorspronkelijk verlangen van de bewoners om 545 woningen zelf te realiseren. Bovendien moest e.e.a. worden gerealiseerd binnen de lijntjes van het door Woonstad en BPD ontwikkelde plan (gebiedsontwikkeling, kwaliteitsbladen en wat dies meer zij). Daarover zijn wij naar ons beste weten nog immer in gesprek.’’

De bewoners van de Wielewaal hebben één geluk. De nieuwe bouwwethouder kent de wijk als z’n broekzak. Bas Kurvers speelde jarenlang als eerste elftalspeler van CVV in de voortuin van de Wielewaal.

Print Friendly, PDF & Email