De huurdersorganisaties van de vijf grote woningcorporaties van Rotterdam zijn er niet mee gebaat als de komende vier jaar een rechts gemeentebestuur aan de macht blijft. Een door Leefbaar Rotterdam gedomineerd college van burgemeester en wethouders, dat in zijn Woonvisie een grote afname van het aantal betaalbare huurwoningen propageert? Daar hebben de ruim 250.000 Rotterdammers in een sociale huurwoning van een woningcorporatie geen baat bij.
Woensdag komt de top van die vijf organisaties, die de belangen behartigen van huurders in woningen van Woonstad (44.000), Havensteder (30.000), Vestia (19.000), Woonbron (18.000) en de SOR (5000), bijeen in Vreewijk. De bijeenkomst is vooral bedoeld om na te gaan hoe men in de toekomst beter kan gaan samenwerken. Goed idee. Kan dubbel werk gaan schelen.
Het is misschien wat vrijpostig om je te bemoeien met de onderwerpen, waar die huurdersorganisaties het over kunnen hebben. Maar in de wetenschap dat op 21 maart een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, kan het geen kwaad om te bespreken of je je achterban – die ruim 250.000 huurders – een goede tip moet geven. De meeste huurders weten natuurlijk zelf wel welke politieke partijen het beste met hen voor hebben. Maar waarom zouden hun belangenbehartigers – die huurdersorganisaties dus – niet een soort van stemadvies afgeven?
Als de komende vier jaar de huidige Woonvisie van de gemeente intact blijft, dan betekent dit dat vermindering van de hoeveelheid betaalbare woningen in hoog tempo doorgaat. Het eind van het liedje is dan dat de huurdersorganisaties hun achterban steeds kleiner zien worden. En als dat tot sint juttemis blijft doorgaan, is er straks geen achterban meer over.
Aan alles komt een eind. Mooi verhaal.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!