De benoeming van directeuren Maria Molenaar en Richard Feenstra van Woonstad is niet conform de regels? Je zou het bijna gaan denken. In het jaarverslag 2017 van Rotterdams grootste woningcorporatie wordt namelijk het volgende vermeld: “De Governancecode Woningcorporaties beveelt een benoeming aan voor een periode van maximaal vier jaar voor leden van de Raad van Bestuur (lees: de twee directeuren) met de mogelijkheid tot herbenoeming. Deze aanbeveling volgt Woonstad Rotterdam niet”.
De Raad van Commissarissen vindt, zo leest men verder in het jaarverslag, dat ‘continuïteit van bestuur van groot belang is bij een zo kapitaalintensieve onderneming en dat het volstaat om met duidelijke prestatieafspraken te werken’.
Met het niet-volgen van de aanbeveling van de zogeheten governancecode is volgens senior communicatiestrateeg Eric Smulders van Woonstad niets mis. De benoeming van Molenaar en Feenstra is wel degelijk conform de regels, zo laat hij weten.
Smulders legt uit: “Beiden zijn benoemd in een periode dat onbepaalde tijd was toegestaan.
De geciteerde bepaling uit de Governancecode is een aanbeveling, geen regel.
Uit deze aanbeveling volgt de verplichting ‘pas toe, of leg uit waarom je de aanbeveling niet volgt’. Dat laatste doen we”.
Volledigheidshalve voegt Smulders daaraan toe: “De Autoriteit Woningcorporaties heeft tijdens de Governancetoets 2017 hier geen opmerkingen over gemaakt. Alles is dus volgens de regels”.
Molenaar, die een salaris van ruim 230.000 euro verdient, en Feenstra vormen sinds 2012 de directie van Rotterdams grootste corporatie. Ze hadden volgens de aanbeveling dus in 2016 moeten worden herbenoemd.

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Kees Jonker