Een door Woonstad Rotterdam opgestelde lijst met complexen van sociale huurwoningen die in aanmerking komen om te worden uitgepond, is niet openbaar.
De grootste woningcorporatie van Rotterdam – circa 50.000 woningen – vindt het kennelijk schadelijk voor haar zakelijk belang als openheid wordt gegeven over welke leegkomende huurwoningen Woonstad dit jaar op de vrije markt te koop wil aanbieden.
Woonstaddirecteur Maria Molenaar, wethouder Robert Simons en twee vertegenwoordigers van de Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen ondertekenden op 20 december 2017 de prestatieafspraken 2018 van Woonstad. In dat stuk is de lijst van uit te ponden complexen opgenomen in een geheime bijlage.
In de praktijk betekent het dat iemand, die een woning huurt van Woonstad, in het ongewisse blijft wat er gebeurt als zijn buurman verhuist: komt er nieuwe huurder in de vrijkomende woning of wordt het de eerste eigenaar-bewoner?
De geheimhouding van de lijst van uit te ponden complexen brengt de vertegenwoordigers van de twee huurdersorganisaties, die de prestatieafspraken ondertekenden, in een wat lastige positie. Zij kunnen immers niet de belangen van de huurders van Woonstad optimaal behartigen, als verzwegen dient te worden wat voor soort nieuwe buren zij krijgen. Misschien is dat wat ver gezocht. Maar een huurder die zegt dat het in zijn belang is om te weten wat er gebeurt na het vertrek van zijn buren, spreekt geen lariekoek.

Bij collega Woonbron lijkt men wat minder ‘preuts’ als het gaat om het vrijgeven van lijsten met woningen, die komend jaar in de vrije verkoop zouden kunnen gaan. De bijlage, waarin de informatie staat, is ‘nog niet beschikbaar’, aldus woordvoerder Hans Böse van Woonbron. Het is dus slechts een kwestie van afwachten wanneer de betreffende bijlage wel beschikbaar is.
In de prestatieafspraken 2018 van Vestia komt men geen lijst van uit te ponden woningen tegen. Die is er nog niet. Gemeente en Vestia kijken er in het eerste kwartaal van 2018 naar.
Hoe Havensteder het regelt, is onbekend. In afwachting van een oplossing over het conflict rond Smeetsland hullen de gemeente en Havensteder zich in een diep stilzwijgen over de prestatieafspraken.

Print Friendly, PDF & Email