Rotterdam moet zorgen voor voldoende plekken voor woonwagenbewoners. Dat geldt voor andere gemeenten ook. Nu voeren zij vaak nog een beleid dat gericht is op een vermindering van het aantal standplaatsen maar dat mag straks niet meer, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Met het nieuwe beleid volgt zij adviezen op van het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Die wezen erop dat gemeenten verplicht zijn de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en faciliteren, en dat het wonen in een woonwagen daar een essentieel onderdeel van is. B

Bij de vaststelling van het nieuwe beleid, dat discriminatie moet tegengaan, is samengewerkt met gemeenten, provincies, woningcorporaties en vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Ollongren laat bijhouden hoe het aantal standplaatsen zich ontwikkelt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email